afdrijven

afdrijven
{{afdrijven}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[uit de koers drijven] drift off〈scheepvaart〉 go adrift
[wegdrijven] disperse, blow over
[stroomafwaarts drijven] drift along/downstream
voorbeelden:
2   de bui drijft af the shower is blowing over
3   de rivier afdrijven drift down river
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[door drijven verwijderen] drive off/away, dispel
[medicijnen, geneeskunde] expel, abort
voorbeelden:
2   een vrucht afdrijven abort a foetus

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”